1%

Podziel się z nami tym, co i tak oddajesz Urzędowi Skarbowemu. Przekaż nam 1% swojego podatku. Masz do tego prawo.

Masz również prawo wyrazić zgodę na podanie nam swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje Urząd Skarbowy. Zgodę możesz wyrazić w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (PIT-28 - poz. 134, PIT-36 - poz. 310, PIT-36L - poz. 110, PIT-37 - poz. 129, PIT-38 - poz. 63). Jeśli wyrazisz zgodę na przekazanie swoich danych poinformujemy Cię, na co przeznaczyliśmy Twoje pieniądze.

Nasz KRS: 0000313743

 

link do programu PIT

https://www.eopp.pl/pit/dziecislonca