Ufunduj stypendium

Edukacja jest jednym z większych dóbr, jakie możemy dać dzieciom z Kamerunu. Dlatego gorąco zachęcamy wszystkich, którym nie jest obojętny los tych dzieci, do włączenia się w naszą akcję „Ufunduj stypendium”.

Naszym programem obejmujemy podopiecznych przedszkola i szkoły podstawowej St. Kisto w Yaounde. Szkoła położona jest w jednej z najbiedniejszych dzielnic stolicy Kamerunu, gdzie, ze względu na sytuację ekonomiczną i rodzinną, wiele dzieci pozbawionych jest dostępu do nauki. Szkołę prowadzi siostra Sylwia – dawna wychowanka ojca Dariusza, doskonale znająca potrzeby swoich uczniów.

Serdecznie prosimy o wsparcie w postaci stypendium, gdyż wielu uczniów jedynie dzięki niemu będzie mogło nauczyć się czytać i pisać, a to stanowi dla nich wielką szansę na lepszą przyszłość.

Wysokość stypendiów:

  1. Indywidualne stypendium edukacyjne – minimalna kwota miesięcznie: 50 zł
  2. Indywidualne stypendium edukacyjno-socjalne + podstawowa opieka medyczna – minimalna kwota miesięcznie: 95 zł
  3. Stypendium klasowe - minimalna kwota miesięcznie: 25 zł (przeznaczona na potrzeby konkretnej klasy, np. pomoce naukowe)

Aby przystąpić do programu należy ustawić stałe polecenie przelewu na wybraną kwotę, które w tytule należy opatrzyć adnotacją „STYPENDIUM” oraz wypełnić znajdujący się obok kwestionariusz.

Serdecznie dziękujemy wszystkim fundatorom!

Dane kontaktowe
Deklarowana suma miesięcznego stypendium
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu ufunduj stypendium (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: stypendium@dziecislonca.org lub telefoniczny +48 501 172 327.