Sprawozdania i dokumenty

STATUT STOWARZYSZENIA

Pobierz statut

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

2012

Pobierz bilans
Pobierz rachunek
Pobierz sprawozdanie roczne
Pobierz wprowadzenie do sprawozdania

2011

Pobierz bilans
Pobierz rachunek
Pobierz sprawozdanie roczne
Pobierz wprowadzenie do sprawozdania
Pobierz dodatkowe informacje do sprawozdania

2010

Pobierz bilans
Pobierz rachunek
Pobierz sprawozdanie roczne

2009

Pobierz bilans
Pobierz sprawozdanie finansowe
Pobierz sprawozdanie merytoryczne
Pobierz dodatkowe informacje do sprawozdania