Ludzie Stowarzyszenia

Znaczna większość z nas, członków Stowarzyszenia, na jakimś etapie życia postanowiła wybrać się do Kamerunu. Spotkaliśmy tam polskiego dominikanina, ojca Dariusza Godawę, który za swój życiowy cel obrał sobie polepszenie życia kameruńskich dzieci, stawiając przede wszystkim na umożliwienie im edukacji i poprawę warunków socjalnych.

Po powrocie do kraju każdy z nas zaczął się zastanawiać, jak sprawić, aby ta działalność o. Darka stała się jeszcze bardziej efektywna. Motywowała nas niezwykła skuteczność jego działań i racjonalne dysponowanie posiadanymi środkami oraz jasno sprecyzowany cel jego starań.

W 2008 roku powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Słońca, które powoli, krok za krokiem, zaczęło skupiać ludzi, którym nie jest obojętny los dzieciaków w Kamerunie. Jesteśmy wolontariuszami, a nasza organizacja nie posiada żadnych formalnych dofinansowań – działalność prowadzimy jedynie w oparciu o dobrowolne darowizny naszych przyjaciół.